Monday, February 21, 2011

Gahasa

"Gahasa" ni Joi Barrios

Ihanda ang mga ebidensya

Eksibit blg.1: baril
o kahit na anong sandata
patunay ng pagbabanta

Eksibit blg.2: panti na may mantsa
patunay ng kabirhenan ng dalaga

Eksibit blg.3: sertipikasyon ng doktor
Patunay na--
a: sapilitan
b: lubusan
ang pagpasok ng ari

Eksibit blg.4: sertipikasyon ng pagkatao
patunay ng hindi pagiging puta

Ipasok sa hukuman ang nasasakdal
Iharap sa hukuman ang nagsasakdal
Simulan ang panggagahasa

1 comment:

  1. It is all about the exhibit of an evidence regarding the crime commonly for the women.

    ReplyDelete